Pievieno pasākumu

Ievadi savu e-pastu, lai reizi nedēļā saņemtu Latvijas džeza notikumu elektronisko afišu, kā arī vairākas reizes gadā lasītu džeza žurnālu.

Lasīt žurnālu

Apvienība Wise Music Society sāk veidot elektronisko žurnālu par Latvijas (un ne tikai) džeza dzīvi.
Lasi jauno numuru!

deciBels2019 «Ethno+Jazz Vol.5»


Ance Jankovska

Kā divu atšķirīgu virzienu mūziķi apvienojās, lai atdzīvinātu vecus darbus jaunās skaņās

JVLMA

Jau piekto gadu Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā tika piedzīvots mūsdienu mūzikas festivāls «deciBels». Tā idejas autors un mākslinieciskais vadītājs ir Mūzikas tehnoloģiju katedras vadītājs, komponists un JVLMA asociētais profesors Rolands Kronlaks. Projekta mērķis ir parādīt un popularizēt jaunrades attīstību, kas notiek Mūzikas akadēmijā. Par «deciBelu» zināju jau agrāk, pirms vēl sāku studēt JVLMA Džeza mūzikas katedrā pie docētājas Ingas Bērziņas, taču vienmēr jau to īsto garšu var sajust tikai piedaloties, nevis klausoties atsauksmes no kolēģiem. Šogad festivāls norisinājās no 22. februāra līdz 2. martam, tajā bija iespēja apmeklēt dažādus koncertus. Noslēguma dienā piedalījās arī džeza un etnomuzikoloģijas katedru studenti, apvienojot savas prasmes kopīgā koncertā «Ethno+Jazz Vol.5» Rīgas mākslas telpā.

21. gadsimtā ir iespējams izglītoties visdažādākajos veidos. Mūsu gadījumā — mūzikas visdažādākajos žanros. Varam klausīties visus iespējamos žanru sajaukumus, bet ir diezgan liela starpība, vai tu šo mūziku klausies un atskaņo, vai radi pats. Iesaistoties šajā projektā, pirmā doma bija: «Kā mēs atradīsim kopīgu ceļu, lai radītu ko skaistu?» Šeit mazliet palīdzēja tas, ka mums tika dota tēma — arhīvs. Par tēmas izvēli parūpējās JVLMA asociētais profesors Indriķis Veitners un lektore Zane Šmite. Iedvesmu varējām smelties no ierakstiem, kas tapuši pagājušā gadsimtā Latvijā. Tikām iepazīstināti ar divām krātuvēm, kas kalpoja par atskaites punktu. Viena no tām bija Latviešu folkloras krātuves veidotā www.garamantas.lv, otra — Latvijas Nacionālās bibliotēkas www.audio.lndb.lv. Latviešu folkloras krātuves digitālais projekts «Dziedi ar arhīvu» ir izveidots, lai iesaistītu ikvienu interesentu iepazīties ar seniem tautas mūzikas ierakstiem, klausoties, mācoties un pat ierakstot pašiem savas interpretācijas kādai no izlases dziesmām. Šī akcija turpināsies līdz 15. jūnijam.

JVLMA

Projekta sākumā etnomuzikoloģijas un džeza katedras studenti tika sadalīti trijos ansambļos pēc nejaušības principa. Tika norunāti mēğinājumu laiki un telpas, un tā sākās mūsu nedēļu garais piedzīvojums pretī etnodžezam. Satiekoties pirmajā mēğinājumā, es sapratu, ka šis ir projekts, kura laikā tu vari dzīvot ļoti aktīvā radošajā procesā un smelties ļoti daudz iedvesmas tieši komponēšanai un aranžēšanai. Par mūsu ansambļa galveno pamatu kļuva tieši «Bellacord» ieraksti, taču tie nebija vienīgie, nozīmīgu lomu repertuārā spēlēja arī folkloras krātuves melodijas un teksti. Pirmo reizi savā dzīvē sadzirdēju arī lībiešu valodu, kas, protams, kalpoja kā ļoti skaists un savdabīgs akcents vienā no skaņdarbiem. Resursu bija daudz: garmoška, trejdekšņi, stabules, kokle, svilpaunieki utt. Patiesībā ir tā — jo vairāk izmantojamu resursu, jo grūtāk tos gaumīgi un labskanīgi savienot, taču šajā situācijā viss noritēja tik dabiski un aizraujoši, ka nokārtojās pats no sevis. Protams, visā gatavošanās procesā tika ieguldīts milzīgs darbs, sākot ar ieraksta teksta transkribēšanu un beidzot ar komplicētu harmoniju iekļaušanu un nošu partitūru rakstīšanu. Taču šī radošā un pozitīvā enerğija, kas tika radīta mēğinājumu laikā, bija tik spēcīga, ka veicināja radošo darbu arī pāris stundas pēc mēğinājuma. Tā, kopīgi pavadot dienu no dienas, iepazinām viens otru arvien labāk, līdz beigās jau kļuvām no svešiem cilvēkiem par labiem paziņām.

Koncerta «Ethno+Jazz Vol.5» ievadā un starplaikos muzikālo materiālu papildināja Indriķa Veitnera, Zanes Šmites un Ievas Tihovskas stāstījums par koncerta tēmu, dziesmu krātuvēm, to izmantošanu un vēsturi. Šis pasākums bija publisks, un to bija iespējams apmeklēt ikvienam interesentam. Starp klausītājiem varēja sastapt arī pedagogus no citu pilsētu skolām. Lielisku izdevību ieguva arī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas skaņu režijas katedras studenti, jo viņiem šis pasākums bija arī eksāmens. Jāatzīst, ka apskaņot tik daudz un dažādus mūziķus vienlaikus nav nemaz tik vienkārši, jo arī telpas akustika ir viens no galvenajiem aspektiem, kas ietekmē skanējumu. Piemēram, atrodoties zāles tālākajā galā, bija ļoti izteiksmīgi dzirdams bass, ko nevarētu teikt par vokālistiem, taču, jau paejot nedaudz uz priekšu, skaņas attiecība mainījās un balanss izlīdzinājās. Koncerta muzikālos iespaidus papildināja arī gaismu effekti, radot izteiksmīgāku kopējo noskaņu.

JVLMA

Koncerta laikā katrā ansamblī varēja saklausīt ko individuālu, kas padarīja to daudzpusīgāku un interesantāku. Koncertā izskanēja gan saliktie metri, gan elektroniskas iezīmes, gan arī dažādi perkusīvie akcenti. Mūsu kolēģi no abiem pārējiem ansambļiem bija parūpējušies arī par autentiskām iezīmēm, piemēram, tika atskaņota atsauce no 20. gadsimta sākuma aktuālās «stride piano» spēles manieres. Klausītājus priecēja arī vokāli komplicētas daudzbalsības, skaņdarbi oriģinālā latgaliešu valodā, kanoniski dziedājumi un daudz citu brīnišķīgu akcentu. Koncerta «Ethno+Jazz Vol.5» klausītāji ieguva daudz pārsteiguma brīžu un vēlējās uzkavēties šajā patīkamajā un pozitīvajā gaisotnē vēl nedaudz ilgāk.

Projekts «deciBels» šo gadu laikā ir izvērties par tiešām iemīļotu un gaidītu pasākumu. Uz tikšanos nākamajos koncertos!